Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1287
. Idem Otha Trach. Item idem Otha Trach in terminis particularibus proximis peremptorie quindecim marcas in latis grossis erga eundem Janussium (Boszcowsky) cum nobili periurabit, solus super decem et testis super quinque. — Rotha:

Tako mý etc. Jacom wydal nath
to dzedzyczʃtwo dzeʃzancz grziwen
ypancz grziwen woczechowÿ wyʃʃzeý
nath tą ʃze[cz](ʃcz)dzezand ypąncz grzi
wen