Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1284
Item nobilis Michael heres in Koczugÿ in terminis particularibus proximis peremptorie sic iurabit erga nobilem Oswaldum olim de Lang. — Rotha:

Taco mÿ pomozi etc. Jacom nye
pozyczÿl v Oʃzwalda Dzewoczýnąʃcze grziwen groʃʃy pranʃchkych
anÿʃz mugÿch wÿnowath