Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1283
Borco cum Wyssak. Item dominus Borco de Osszeczna in proximis terminis particularibus erga dominum Wyssak peremptorie sic iurabit. — Rotha:

Taco mÿ etc. Jacom byl prawa
nyemoczą nyemoczen ot pana
boga ʃzlozoną wnowem mÿeʃcze