Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1280
Adam cum Janussio. Item Adam de Mchý ad proximos terminos particulares contra Janussium de Zawadÿ sic iurabit. — Rotha:

Taco mÿ pomozi bog yʃwanthÿ
+ Jacom ʃzą ya nye obwąʃzal czlo
weka wroczycz panv Januʃʃze
vi Corczbocowi oth yątrwye ot
[myeÿ] meÿ