Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 10 Numer roty: 128
Item secunda rotha:

+ yako to ʃwaczø. yako pechno
prziyal dwoyan granyczø y
[wfʃʃozav)) (wfʃzøl) kmethowicza. ʃamofto(r)[rf]
yʃz pan<...>czem tako dobrym yako
ʃam. y ʃtyrʃzmÿ kme[thowicze](czmy)
y obeʃchil go