Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1279
. Derslaus cum Nicolao Zawo(rski). Item nobilis Derslaus Zabinski dampna sua ad proximos terminos particulares in Costen cum testibus erga Nicolaum de Zawori iuxta formam iuris, solus super X marcas et nobilis super decem aut metseptimus super centum marcas. —

Tako mi pomozi boog ýʃwanti + ÿ
zem Ja ʃkodzen. dla tego
rankoyemʃtwa. czʃzom ran
czil zaczlene dzedzini Campÿ
zamicolaÿ Jako ʃʃto grziwen ... Jaco tho ʃwatczą ...