Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1277
Item nobilis Michael Jarognewski et Franciscus de Szulanczino tanquam nunccii sic iurabunt. — Rota:

Tako mi pomozi boog ÿʃwânti + Jacom ýa ÿeʃdzil. wpoʃzelʃtwe
ot Jana Chromego kmotowicza.
ktorÿ ʃedzal wtuchorzi. do pana
Jana Tuchorʃkego. powedaýѻcz

mu. ýʃzczÿ podtobą ʃzedzecz nÿe
chcze. achcze poʃtampicz zem
ʃký vklad. aÿamgotow bil
ranczicz zatego kmotowicza.
pirzweÿ nýʃzlÿ wʃząth