Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1275
Brodniczsky cum Sgyrza. Item nobilis Andreas Brodniczský peremptorie ad proximos terminos particulares Martino Sgyrza sic iurabit. — Rotha:

Thako mÿ etc. Jacom nyeʃlal
do Marczynoweyg mathkÿ po
ʃczyth thako dobrÿ yaco grzywna
anÿmgo wnyeg pozyczal