Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1272
Item Stoyslaus Jaroslawskÿ ducit testes contra nobilem Johannem de Olsze: primus Nicolaus Osszeczsky, secundus Derslaus Stramÿczský, tercius Michael Jaroslawskÿ, quartus Stanislaus Sgyrza, quintus Martinus Sgyrza, sextus Budzywogius Chalawsky — — — Rotha:

Thaco nam pomozi etc. Jaco pan Stoyʃlaw nyegonÿl Jana gwal
tem anÿ nan ʃtrzelal