Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1271
Item dominus Andreas Blozeyewský ad proximos terminos particulares peremptorie contra dominum Barthossium Gostinskÿ sic iurabit — Rotha:

Jaco dla nyewyprawenÿa rąnco
ye[wʃt](m)(w)ʃthwa pana byrthoʃcha
przeczywo panv Dzedrzÿchowi
gem ʃcodzen ...