Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 21 Numer roty: 1266
Item nobilis Vincencius Chorinsky in crastino quinque kmethonibus sic iurabit, videlicet Maczkowi, Nicolao, Johanni, Martino et Wythal. — Rotha:

Jacom nyewzal they pąnczÿ k
meczem kaʃdemv zapanczna
ʃcze grzywen gymenýa przeʃprawa