Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 21 Numer roty: 1263
Item Hedwigis de Dolsko civis ducit testes contra Dochnam et Elyzabeth de Bodzewo Minori: primus Hinczka Medzichodskÿ, scit de isto, secundus Gnewek Crayewskÿ, eciam scit de isto, tercius Johannes Jaroslawskÿ, quartus Przibek de Jaroslawkÿ, quintus Johannes Byna de ibidem, sextus Nicolaus de Olsse. — Rotha:

Jaco ta pani powyʃczv lÿʃta wʃdawnego pa
na ʃtaroʃczÿnego bÿla wdzerzenÿv ʃwe
czanʃczÿ ÿczinʃʃe brala ÿaco lyʃt omawÿa
gedno [ge] lonÿ ge wodzono w czinʃʃech ... Jaco otem wÿemý