Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 21 Numer roty: 1262
Item Jacobus Kothoweczskÿ ducit testes contra Murtinum Garthnar: primus Janussius Gotha de Gelýgowo, secundus Nicolaus Bolcz de Albo Lacu, tercius Thomas Xangýnský, quartus Vincencius Tarnowskÿ, quintus Andreas, sextus Johannes, omnes Tarnowsczÿ. — Rotha:

Jaco tho Swatchczą Jaco pan Jacub
kothoweczʃký dzerʃal thą ląnką
mÿmo trzÿ latha ʃpokoÿem a mÿe
ʃczenÿna marczÿna gwalthem nye
wytrąnczyl ʃdzerʃzanÿa