Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1258
Wÿssak cum nobilibus de Sczepowicze. Item venientes nobiles Jacussius Sepenskÿ et Derslaus Chelkowskÿ fideiubuerunt pro nobilibus Andrea et Petro de Sczepowicze pro tribus agris alias &ploòòÿ& super allodio Wloczangÿ taliter, si impeditus fuerit [dominus] dominus Wyssak ab aliquibus proximis et si quid amittat, extunc fideiussores debent solvere et solverit secundum consuetudinem terrestrem. — Rotha doctorum Andree et Petri de Sczepowicze:

Thako etc. Jaco czo pan wyʃʃak dzer
ʃzÿ trzÿ ploʃʃÿ nathy on pyenandzÿ
nyedal anÿch [ʃw] wzaʃthawe ma
nawloczangach