Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1253
Item nobilis Pacossz Wolicowskÿ ducit testes erga nobilem Margaretham de Sarnowo: primus Ozeb Xangyniskÿ, sexundus Martinus Oganka, tercius Jacussius Strzeleczskÿ, quartus Andreas Strzeleczskÿ, quintus Myxa de Gnÿno, sextus Schymek de Gorka — — — Rotha:

Jaco to ʃwathczą Jaco Pacoʃʃ Wolicowʃký
nye przechowawal ... pozeczʃcza na
panyą ʃarnowʃką aný radzil anÿ pot
pomocz dawal aný zaným ʃwadeczʃtwa lyʃt
em zaʃwą pyeczanczą dawal przeczywo yeÿ