Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1252
Item nobilis Przibislaus Gryzinensis et Wyssak de Jasthcowo, Borco de Osseczna et Borco de Grizina ducunt testes erga Jaroslaum, Johannem et Janussium de Mlinÿ: primus Thomas de Xangynicze, secundus Johannes Tarnowsky, tercius Gotha Geligowskÿ , quartus Drogoslaus de Przylepicze, quintus Bartholomeus Grunowskÿ, sextus Nikel Osseczskÿ Materne filius. — — — Rotha:

Jaco to ʃwatczą Jaco panÿ Margo
rzatha Mlynʃka nye wząla ʃta grzi
wen ʃdomv geÿ maza a anyewna
ʃla do panow grizinʃkych anÿ tego
wʃzydkv mam