Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1250
Item nobilis Jaroslaus de Tarnowo ducit testes erga Sobconem Zaleskÿ et erga fratrem ipsius Mathiam: primus Fredricus Wscza[s]czský, secundus Olexi de Zadori, tercius Wanczoslaus Zadora, quartus Albertus Czeraczskÿ, quintus Petrus olim Luboneczskÿ, sextus Vincencius Tarnowskÿ. — Rotha:

Jaco to ʃwathczą Jaco Jagneʃka nye
wynoʃla od Sobka a maczeya ... do yaroʃlawa wdomw wan(y)a
anÿgo Jaroʃla[ʃ]w wʃzydku ma alew
ʃal prawý poʃʃag