Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1249
Item dominus Petrus capellanus de Ponecz cum fratre suo Michaele ducunt testes erga nobiles Margaretham et Agnetham de Wascowo: primus Cunrath de Golyna Minori, secundus Adam Myrzewskÿ, tercius Nicolaus Czypcowicz, quartus Martinus Mÿrzewskÿ, quintus Zobek Zaleskÿ, sextus Petrus Brýlewskÿ — — — Rotha:

Jaco to ʃwathczą [a] Jaco xandz pyotr wÿdz
yrzal tą ʃʃÿbą wolwark wanʃʃcowye
ʃwych prothcow trzÿ dzeʃczÿ lath niʃʃ pozew Wýʃʃedl a Jagneʃka y Margorza
tha tamo nyemayą zadnÿego prawa
anÿ zadne bliʃcoʃczÿ.