Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1247
Item nobilis Budziwogius Chalawskÿ ad proximos ter minos particulares secundum ius sic iurabit contra Froncam. — Rotha

Jacom ta zaʃtawą wʃoldrach trzymal
we ...