Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1246
ltem Nicolaus Czarcowskÿ ducit testes erga Nicolaum Gyl: primus Nikel Laswicz in /Mo//rawczewo, secundus Crzon Schelewský, tercius Martinus Podrzeczskÿ, quartus Nicolaus Podrzeczskÿ, quintus Johannes Wÿlconskÿ, sextus Nicolaus Wsczonowskÿ olim existens — — — Rotha:

Jaco tho ʃwathczą yaco kądy panÿ albo
geÿ ... yal na Gerlachowye a O
ʃnamѻnal toʃʃą doʃtalo Gnewoʃʃe
wÿ za czwarthą cząʃʃcz yto Gnewoʃʃ wytrzÿmal mÿmo trzÿ latha


Si iurabit, tunc ministerialis debet cumulos erigere et ius ad proximos terminos particulares restituere.