Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1243
Item Johannes [Lubyethowský] ad proximos terminos particulares contra Czemam de Yezerzicze sic iurabit. — Rotha:

Jacom nye [rza] ranczyl ranką a ný vʃthÿ
zaliʃth czemÿe czo pomawa naczt(e)rdzeʃczy
grziwen groʃʃÿ wanczenczewÿ nowodwor
ʃkemv