Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1241
Rotha Gardzinye sic:

Jaco etc. Jaco mÿ mÿal wroczicz [pan] pyan
czdzeʃʃand kop rzyʃÿ a rzekel mÿ wro
czicz athemv ʃzѻ trzÿ latha nyewyʃlÿ