Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 10 Numer roty: 124
Item alii quatuor testes sic iurabunt. Rotha:

+ yako to ʃwaczø yako
Symon yeʃt naz
prawÿ
brad y Naʃzchego ʃczitv
czo ʃza ny prziʃchâgamy