Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1239
. Item pendet terminus iuramento ad proximos terminos particulares in Costen peremptorie scolteto de Drzeczkowo contra Vincencium Kuranowskÿ pro medio capete vaccarum minus una et pro octuaginta ovibus et pro dimidio [altero] quinto mandelo scrophis. — Rotha:

Tako etc. Jaco Wanczencz kuranowʃký
naʃʃ nyewabÿl ku obliczanv dop(b)ÿthka
kedÿ nam naʃʃ dobythek wypuʃczal