Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1234
Item, Jan Johannes molendinator de Conyno ducit testes erga *strenuum* Abraham Sbansky Dzbansky: primus Mathias de Conyno Conino, secundus Jacobus de ibidem, tercius Petrus faber, quartus Petrus de *Conyno*, quintus Johannes Bril de Conyno, Andreas de ibidem. Termiuus secundum ius in Borny villa. — Rotha:

Jaco tho ʃwatcza Jaco pan dzedziczny dzban
ʃky dal Janowy Mlin czynicz w dzedzyczʃtwo