Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 20 Numer roty: 1230
Item dominus Przvbislaus dapifer Poznaniensis ad proximos terminos particulares peremptorie Cubam scoltetum de Brodniký contra Janusium Boschkovský debet constituere, qui sic iurabit. — Rota:

Jaco mÿ Januʃch Boʃchkowʃkÿ
nye [ob] opowyedal kedÿ pyantha
[Czl] czlowyeka panw przýbiʃlawowý
wraczal anÿmÿ go dal