Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 20 Numer roty: 1228
Item Paulus Roszek opidanus de Crzywyn ad proximos terminos particulares coram iudicio secundum ins advocatum cum duobus scabinis de ibidem contra Andream de Myascowo debet statuere, qui advocatus sic iurabit. — Rota:

Taco my etc. Jaco Pawel Roʃzek przÿ
wÿodl Jandrzeýa przeth prawo aby ran
komÿe poʃtawil abÿ praw ʃtal gdze
prawo ʃcaʃze aon nýechczal ÿ otho w
ʃaczon wtewerdzą


Et scabini debent recipere super antiquum iuramentum secundum eundem rotam.