Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 20 Numer roty: 1225
Idem Grzÿmek ducit testes contra Fyemam kmetonissam de Coniecze: primus Mathias Wsczaczskÿ, secundus Swanssek de Crzestcowicze, tercius Johannes de Minori Sandzino, quartus Nicolaus de Czeradz et est sibi compater, isto non debet perdere, quintus Coth de Swÿecotkÿ, sextus Sandiwogius de Czerad — — — Rota:

Jaco to ... ÿaco pan Grzimek wytrzÿmal
trzÿ lata ten ʃlad mÿmo trzy lata a ona
go nÿgdÿ prawem nyegabala