Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 20 Numer roty: 1224
Item Grzymek Docowskÿ peremptorie Stanislaum Slap ad proximos terminos particulares debet adducere contra Grudenczewa, qui debet iurare, quod fuit fideiussor pro equo ad Grudenczewa, pro quo termino astitit super virum ipsius. — Rota:

Jacom wÿranczÿl coÿn od grudenczewe Grzim
kow oktoriʃʃ bÿl rok naýn ʃtal wpoznane