Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 20 Numer roty: 1223
Item Vincencius Curanowskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra scoltetum Jacobum et kmetones de Drzeczcowo sic iurabit. — Rota:

Jacon zaÿąl wlankach awzakaʃnÿ dobÿ
tek zdrzeczcowa przetʃwanthim Michalem