Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 20 Numer roty: 1222
Item Janusius Tader ad proximos terminos particulares sic iurabit erga Stephanum Prosky. — Rota:

Jaco czʃʃo namÿą Jandrzeÿ zalowal ʃpro
kuratorným liʃtem ot Sczepana proʃ
kego abých wząl przenagem ot yego
ludzÿ vdwe [vog] ʃekÿrzýcze tego yeʃm
ya ne vczinil alem ge darmo wroczil