Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 20 Numer roty: 1219
 Item domina Wenczoska de Lang erga Sandiwogium Brlok et Albertum Dobschinsky pro sexaginta porcis ipsius Alberti et pro triginta et octo scrofis Brlok ad proximos terminos particulares sic ante meridiem sic iurabit :

yʃzem gým nýe otpuʃczýla Brlokowý
... dobʃchinʃkemv [ʃwym] (w) (ʃem) paʃcz naʃzo
landzw ale ʃze wkvpily [a] (ot) ...