Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 20 Numer roty: 1215
Abbas ad proximos terminos particulares iurabit. — Rota:

... yaco tho ʃwaczÿmi yaco
Wýʃzemir wýʃzedl ʃwego domv ... [Jaco Wýʃzemirow ʃyn ...]


Item abbas de Przemanth ducit testes erga dominum Wýschemir de Bodcze: primus Nicolaus de Osszek, secundus Vincencius Szamotuliensis castellanus Myedzyrzecensis, capitaneus Wschowensis, quartus Dobrogostius subcamerarius Kalisiensis, Nicolaus Nepartskÿ castellanus Crziwinensis, Henricus {Cotwicz} de Szedlnicza iudex Wschowensis.