Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 20 Numer roty: 1214
Rotha:

yʃze tho ʃwaczÿmy yaco wÿʃchemirow
ʃýn ýs yego czeladzą wýʃchedl yʃ gego
domv ÿego kaʃnv ý ʃchedl ýwdząl
lodzą ...
yaʃzy ʃrambil ...