Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1213
Item Dominicus de Murzinowo iurabit ad terminos particulares post festum Penthecostes erga Krczon et uxorem eius Haslam de Jeszewo. — Rota:

Jam doplaczil Krczonowý ygego ʃzene
dwadzeʃcza grzywen y gedną groʃÿ ʃÿ
rokich gego ʃzoni poʃzagu Jacom doplaczil Crczonowÿ ygego zene dwadzeʃcze grzÿwen ÿ gedną groʃʃÿ
ʃʃÿrokÿch gego ʃonÿ poʃagu

Item Dominicus de Murzinowo iurabit super terminos particulares post festum Penthecostes erga Krczon et uxorem eius de Jezewo. — Rota Dominici Murzinowsky: