Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1211
Item Pecz advocatus de Costen ducit testes erga Zowkam de ibidem: primus Janussius Popowskÿ, secundus Andreas Robaczinskÿ, tercius Blisbor de Parva Bukowecz, quartus Nicolaus Podreczsky, quintus Sobek Saleszkÿ, sextus Jandrich Viskota. — Rota:

Jʃze pani zowka [yʃ ÿeʃcze tedi bila wne
meczʃkem] ʃzama naʃzą podnoʃla nemecz
ʃke [prawo] prawo. [wy] o woÿtową ʃtrige
wyʃną niʃly gą predwoyta pozwal. Jaco tho ʃwatczą yze pani zowca ʃama na
ʃzą podnoʃla nemeczʃkýe prawo o woÿtową
Strÿewiʃna niʃlý ÿą przed woÿta pozwal


Terminus primus post Penthecostes ad terminos particulares.
Item Pecz advocatus Costenensis ducit testes erga Zophiam de ibidem: primus Janusius Popowsky, secundus Andreas Robaczinskÿ, tercius Blisbor de Parwa Bucowecz, quartus Nicolaus Podrzeczský, quintus Sobek Zaleský, sextus Jandrzich Wýscota. — Rota: