Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1210
Rota Janusii Sulewskÿ erga Vichnam olim de Seynno:

Jaco to ʃwaczczą. yʃze Januʃʃz Sulewʃkÿ
yʃwą ʃzoʃtrą Margorzatha ʃwego dzada
yʃwego oczcza viderʃzal pol dzedzyni ʃzen
na trzÿdzeʃcÿ lath ʃpokogem atam go nitk
prawem negabal, czʃzo leʃÿ ʃlecznem
graniczą Jaco tho ʃwatczą yʃʃe Januʃʃ Sulewʃký yʃʃ
wą ʃzoʃtrą Margorzathą ʃwego dzada ÿ
ʃʃwego oczcza wÿdzerʃal pol Dzedzÿny
Senna (czʃʃolezÿ) (zleʃcz
nem) (graniczą) trzydzeʃczy lath ʃpocoÿem a tam
go nikht prawem ne gabal

Item Janussius Sulewskÿ cum Margaretha sua sorore ducunt testes erga Wichnam olim Senska: primus Stanislaus Grunowskÿ, secundus Ciuiss Dzencinský, tercius Nikel Dzencinskÿ, quartus Petrasius Grabÿonowskÿ, quintus Milessa Pudliscowskÿ, sextus Janusius Vnączskÿ. —Rota: