Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1208
Item Borco Osseczensis ducit testes erga dominam Jurcowska: primus Nicolaus Zwanowskÿ Swanowsky venator Poznaniensis, secundus Albertus Scorskÿ gladifer Kalisiensis, tercius Sambor venator Kalisiensis, quartus Jarotha Radzimský Radzinsky castellanus, quintus Albertus Chudziczsky agazo alias &podconÿe& Poznaniensis, sextus Thomislaus Malochowský Dzbamskÿ Dzbansky castellanus. — Rota:

... podkonÿe ... Jacoto ʃwatczą Jaco pan Andrzeÿ Griʃinʃkÿ
wÿdzerʃal ten zapuʃt czʃʃo on pani Jurcowʃka
zalowala XXX lat a trzý ʃpocoÿne ÿʃwim ʃinem
ÿ wgego [obronÿenv] bil y wgego dzerzʃenv

Et si testes perducet, tunc dominus Borco debet esse in tenuta eiusdem denseti tamdiu, [donec domina in ea granicie in re acquiret {limitacio} alias &{vÿaft} roòprawo&] granicierum erit inter eosdem, et quando erit {limitacio}, tunc ad quem densetunt aggranicietur &przygadą&, isto debet esse in tenuta eiusdem — — —