Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1207
Item idem contra eundem :

Jaco wawrzinecz ʃkoraczewʃkÿ [bąndzavcz]
bandancz mÿm opecunem ʃdzyl mÿ [ʃboge]
ʃbroye yaco pancz grzÿwen