Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1205
Item Petrus Grabonowsky Grabyonowsky ducit testes erga nobilem Fronkam filiam eiusdem Petrasii et eius procuratorem Visemirum Wyssemirum *Bodeczsky*: primus Jaszek Jassek Grabonowskÿ Grabyonowsky, qui scit de facto, secundus Sicolaus frater eius germanus de ibidem, eciam seit de isto, tercius Vitoslaus Wytoslaus frater germanus eorundem, qui eciam scit de isto, quartus Petrassius Petrasius de Gribno Grzybno testis, quintus Barthos Barthoss Tarnowskÿ, sextus Johannes Tarnowskÿ. — Rota:

Jaco [to ʃwaczczą] otem vedzą ... Jʃze
helʃka [y] matka froʃye vinoʃla. ʃdomu potraʃze
wego ʃwoÿ poʃzak ywyʃʃeý niʃz poʃzag ... yaco to ʃwaczczą