Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 1204
Rota dominorum Petri et Johannis de Bnin heredum erga Adam Pecz civem Costenensem:

Jaco tho ʃwaczcza yʃze cʃzo bil wrączil
[pan potr y Jan [bl] bniʃczÿ] pecz
adam [zaba] zapana potra y Jana [blin
ʃk] (Bninʃczy) groʃzewÿ tego mu yeʃt newplaczal
wetrzech lecech. trzy grzywen y ʃtego
ʃmÿ gÿ vyprawili Jaco to ʃwatczą ÿʃʃe czʃʃo bil rączil pecz
Adam za pana pÿotra a Jana Bnÿnʃ
ke groʃʃewÿ (za) (...) tego mv ÿeʃt ne vplaczal
we trzech leczech trzÿ grzÿwen yʃtego gÿ
wÿprawÿlÿ


Duccio testium eorundem dominorum: primus Czaslaw Grabowecz, secundus Woÿtek filius Wirzbanthe de Grabowecz, tercius Miroslaus de Skrinkÿ, quartus Pachno de Gorzicze Maiori domini Johannis filius, quintus Vincencius Meczewski, sextus Sydowka Rogaczewskÿ. Pendet primus ad proximos terminos particulares post Penthecostes.
Strenui Petrus et Johannes heredes in Bnÿn ducunt testes erga Pecz Adam civem in Costen: primus Czaslaw Grabowecz, secundus Woÿtek filius Wirzbanthe de Grabowecz, tercius Miroslaus de Skrzinkÿ, quartus Pÿechno de Maiori Gorzicze domini Johannis filius, quintus Vincencius Mÿeczewskÿ, sextus Zydowca Rogaczewský. Primus terminus ad primos terminos post Penthecostes. — Rota :