Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 18 Numer roty: 1202
Item domina Katherina Szÿkorzinska contoralis Sandiwogii in terminis particularibus proximis secundum formam iuris erga nobiles Michaelem Rogowskÿ et Sobconem Szitoweczskÿ sic iurabit peremptorie. — Rotha:

Tako mi etc. Jako nýeʃmą wola dzedzicztwo Szÿ
korzino przedano anÿm ýa ʃwego lÿʃtha wʃdaw
nego odʃtąpila ÿ ʃmą wolą poʃʃzel ýeʃdzil ot
mawacz [.] Jaroʃlaw zadorʃkÿ wÿano mÿe