Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1198
Item rotha testibus Derslaii Wilkonskÿ:

Tako mÿ pomozÿ etc. Jako tho
ʃwadczą ÿʃze dzerʃzek wilkonʃkÿ nÿe
bÿegal ʃzgÿnʃzimÿ ʃzbÿegý anÿ ʃlodzeý
mi napana micolaÿa Sąndzą Brod
niczʃkego ý na ʃzemą anÿ vczinil mv
ʃzkodÿ tako wÿele ÿako Stho Grziwen
ʃlodzeÿʃkÿ