Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1194
Item Mathias Cothowÿeskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra Henricum Bylanczskÿ fideiussorem sic iurabit. — Rota:

Jaco my pʃtrzech nÿe zaplaczÿl pol grzÿwnÿ
anÿ dwogÿch vroth ʃtaczyʃtych anÿ ʃwýʃlÿ
yaco zaÿn Jandrzÿch zaranczÿl