Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1193
Tercia rota:

Jacom rzekl Niclewi kÿedÿ vmnÿe cu
powal drwa cupÿ ge ninÿe vmnÿe
bocz nÿe wÿem do kąd bądą rzanczczą
a on ge ʃtim vmnÿe cupil za poltori grzÿ
wnÿ