Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1192
Alia rota:

Jacom nÿe wząl dw naʃcze funtow pÿe
przv ot Nicla ʃʃoltiʃʃa kyellczewʃkego
czinʃewich