Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1191
Item Sandivogius Sicorzinský ad proximos terminos particulares contra Nikel Adam sic iurabit peremptorie. — Rota:

Jacom nÿewząl dzeʃʃanczÿ grzÿwen gro
ʃy v Nicla Szoltiʃʃa kyelczewʃkego
czinʃʃewich pyenyądzÿ