Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1190
Item Hermannus de Sduni ducit testes erga Margaretham filiam Chlebowske: primus Petrasius de Wlodÿkÿ, secundus Mirek de Wlodikÿ et de Basscowo, tercius Martiaus de Sarpathkÿ, quartus Bogusius Thomiczský, quintus Philipus Cromoliczskÿ, sextus Martinus Lewkowskÿ. — Rota:

Jaco to ʃwatczą Jaco Girzman Sdunow
ʃkÿ nÿe zachowal nÿgednego lÿʃtu na
Crzÿzankÿ dzedzÿną czʃʃoby omawÿalÿ
Margorzacze dzewcze Chlebowʃke na ge
oczczÿʃną