Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 10 Numer roty: 119
Sic iurabunt testes:

+ yako to ʃwa
cze Jaco derzʃek po yego Ocze
Czocze bliʃchy geʃt kv [klno] klonovʃ
czv nyʃz [pan] paʃzek [koranʃze] po
ʃwich ʃtarʃich

Tu TU ROTA
Testes ducit Dirsko Taczinovskÿ contra Paskonem vexillferum: Czevley Wiskotha, Petr Kankolevskÿ, Stephanus Wylkovskÿ, Miroslav Baranovskÿ, Mathias castellanus Modrzensis, castellanus Droszinensis — — — E contra Pasko vexillifer ducit testes contra Derskonem: Michahel thesaurarius de Parszkÿ, Msczigneus castellanus Sbanszensis, Nicolaus de Piglovo, Andreas Paluch.