Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1187
Item Mathias olim Brodniczsky ducit testes contra dominam Katherinam Tarnowska: primus [Jan] Petrasius Grabyonowský, scit de isto, secundus Michael de ibidem, tercius Nicolaus Wydzerzewsky, quartus Johannes Pyotrowskÿ, quintus Johannes Camÿenewskÿ, sextus Nicolaus olim Dambrowskÿ. — Rota. Primus sic:

Jacom przytem bÿl Ize Maczek brodniczskÿ
nÿe wząl konya pot towarzÿʃʃem pa
nÿe katharzini gwaltem ale gy Wanczincz
tarnowʃkÿ dal gemv zadlug